Sigurnosne provjere

Redovito praćenje računalnih ranjivosti i održavanje računalnih resursa u dobroj formi postaje sve zahtjevniji proces, mnogim tvrtkama nedohvatljiv.

Procjena i testiranje računalne sigurnosti obuhvaća nekoliko komplementarnih usluga kojima je za cilj preventivna provjera sigurnosti računala i računalne mreže, te otkrivanje propusta i nedostataka računalnih resursa. Usluge se izvode uz minimalni angažman osoblja naručitelja, a korisnicima se dostavlja detaljan izvještaj o obavljenoj aktivnosti i rezultatima, te s uputama o popravcima. Stručna analiza stanja sigurnosti provodi se korištenjem različitih profesionalnih alata i programskih sustava namijenjenih testiranju i analizi računalne sigurnosti.
Ovo područje obuhvaća slijedeće usluge:

  • Penetracijsko testiranje
  • Provjera interne sigurnosti
  • Kontinuirano praćenje računalnih ranjivosti
  • Provjera sigurnosti web aplikacija

Model provedbe usluga je u potpunosti prilagođen tvrtkama svih veličina i različitim organizacijskim uvjetima.