O uslugama

Borea je razvila program profesionalnih usluga za područje informacijske sigurnosti, kojima će korisnici dobiti potpunu informaciju o stanju sigurnosti svojih sustava, a u slučajevima incidenata žurnu i stručnu analizu uzroka.

Usluge se temelje na proaktivnom pristupu – jedino tako se može biti korak ispred napadača, a grupirane su kroz sljedeća područja:

  • Provjera računalnih ranjivosti – usluge koje se odnose na praćenje i otkrivanje sigurnosnih "rupa" te izvještavanje o nedostacima sa svih dijelova računalne mreže korisnika.
  • Usluge računalne forenzike – provedba djelotvornog odgovora prilikom izbijanja sigurnosnih incidenata ili kod događaja koji ukazuju na mogućnost pojave sigurnosnih incidenata, uz provedbu svih proaktivnih pripremnih mjera.
  • Konzalting za informacijsku sigurnost – uvođenje procesa upravljanja informacijskom sigurnošću i prilagođavanje ovih procesa organizacijskim zahtjevima
  • Revizija informacijskih sustava


Na ovaj način, Borea pruža integralan pogled na stanje sigurnosti računalnih mreža i sustava, kao i na prijetnje kojima su ovi sustavi izloženi. Naše su usluge temeljene na proaktivnom pristupu – jedino tako se može biti korak ispred napadača.