Komplementarne forenzičke usluge

Pored osnovnih aktivnosti i usluga koje se provode kod nastupanja sigurnosnih incidenata, Borea provodi i niz komplementarnih usluga koje ne moraju nužno podrazumijevati postojanje incidentnih situacija, a mogu biti od operativnog značaja za korisnike.

Takve zadatke, koji predstavljaju dio standardne forenzičke procedure, nudimo i kao odvojene usluge koje se mogu koristiti i u izvanrednim situacijama prilikom tehničkih ispada:

  • Obnova lozinki u dokumentima, datotekama i operativnim sustavima
  • Obnova uništenih podataka sa diskova, multimedijskih uređaja i mobilnih telefona
  • Sigurno brisanje podataka i otpis podatkovnih medija