Eksternalizacija CISO funkcije

Eksternalizacijom funkcije voditelja sigurnosti informacijskog sustava (CISO) olakšavamo primjenu neophodnih aktivnosti procesa informacijske sigurnosti.

Usluga se temelji na detaljnoj i dubinskoj analizi sigurnosnih zahtjeva, donošenju akcijskog plana mjera sigurnosti te direktnom sudjelovanju
u provedbi strateških mjera sigurnosti, što uključuje i dodjelu naloga za provedbu mjera informacijske sigurnosti drugim sudionicima u procesu (informatički odjel, poslovni procesi, management...). Ova usluga podrazumijeva i kontinuirano praćenje provedbe mjera sigurnosti (tehničkih i proceduralnih), utvrđivanje i rješavanje anomalija i incidenata (uključujući i aktivnosti računalne forenzike), te sudjelovanje u dizajnu i razvoju informacijskih sustava (s aspekta informacijske sigurnosti).

Usluga eksternalizacija CISO funkcije prilagođava se specifičnostima poslovnog okruženja i drugim zahtjevima korisnika.