Co-sourcing revizije IS-a

Suradnja s unutarnjom revizijom klijenata i provedba dijelova procesa revizije informacijskih sustava prema „co-outsourcing“ modelu

Naš klijenti mogu ugovoriti i provedbu dijela unutarnje revizije informacijskog sustava. Zajednički ćemo odrediti prioritetna područja revizije na kojima klijentima treba asistencija, što može uključivati i polazne procese kao što su odabir metodologije, izrada plana revizije sukladno rezultatima procjene rizika i pokretanje procesa unutarnje revizije informacijskog sustava.

 

Naši klijenti posebno koriste uslugu detaljne revizije nad pojedinim područjima informacijskog sustava, te razvojnih ili operativnih procesima rada informacijskog sustava. Tipična područja našeg rada mogu obuhvaćati reviziju glavnih mjera sigurnosti informacijskog sustava, reviziju procesa očuvanja kontinuiteta poslovanja, reviziju procesa razvoja i održavanja, reviziju operativnih procedura… Posebno ističemo i naše iskustvo u reviziji aplikacijskih kontrola i analizi podataka informacijskog sustava korištenjem CAAT alata u poslovnim revizijama.


Naša usluga je namijenjena onim tvrtkama koji su u početnoj fazi uspostave rada odjela unutarnje revizije informacijskog sustava ili koji nisu dovoljno ekipirani za sve zadatke koji se pred ovaj odjel postavljaju. Suradnja s našom tvrtkom donosi brzo rješavanje kritičnih nedostataka, provedbu pojedinih revizijskih zadataka na visokoj profesionalnoj razini, te prijenos znanja za učinkovit rad odjela unutarnje revizije informacijskih sustava.