Analiza podataka CAAT tehnikom

Potpora unutarnjoj i vanjskoj reviziji kroz specijaliziranu analizu podataka korištenjem CAAT alata

Jedna od specijaliziranih usluga koju pružamo unutarnjim i vanjskim revizorima je i analiza podataka informacijskog sustava korištenjem alata CaseWare IDEA, vodećeg svjetskog „Computer-aided audit tool“ programskog paketa.


Primjena alata CaseWare IDEA omogućuje jednostavan prijenos podataka iz aplikativnog sustava, te niz analitičkih postupaka i provjera, sukladno postavljenim revizijskim ciljevima. Revizijski zadaci mogu se provesti na kompletnom opsegu produkcijskih podataka, znatno unaprjeđujući preciznost postupka i točnost nalaza. Revizori mogu  u kratkom roku doći do rezultata koji su im prethodno bili nedostupni ili čak nezamislivi.


Ova usluga je namijenjena kako postojećim korisnicima programskog paketa CaseWare IDEA tako i svim onim revizorima koji tek razmatraju uvođenje ovog alata, neovisno od njihovog poslovnog područja djelovanja. Primjena alata CaseWare IDEA je osobito pogodna u revizijama vezanim za slučajeve pronevjera, značajnog narušavanja poslovnog procesa, utvrđivanja nepravilnosti ili neučinkovitosti procesa.