Svojstva

IDEA je Windows aplikacija jednostavnog i intuitivnog korisničkog sučelje, koje odlikuje mogućnost brzog učenja, učinkovit rad i visoka razinu automatizacije revizorskih aktivnosti.

Uvoz podataka s aplikativnih sustava provodi se veoma jednostavno, a IDEA prepoznaje brojne podatkovne formata (među ostalim i Excel, txt, ODBC, SAP, AS/400). Na raspolaganju je i mogućnost  automatizacije ovog postupka.
Među najvažnijim analitičkim alatima koje sadrži IDEA, nabrajamo slijedeće:

 • Provjera pouzdanosti uzorka
  • “mehanička” provjera pouzdanosti
  • generiranje ili ponovna kalkulacija dodatnih polja
 • Analitičke provjere
  • Uslojavanje (stratifikacija)
  • Statistička analiza
  • Sumiranje podataka
  • Pripadnost vremenskom razdoblju
  • Benfordov zakon
 • Valjanost
  • Otkrivanje izuzetaka
  • Statističko uzorkovanje
 • Kompletnost
  • Otkrivanje praznina (pojedinačne, serije)
 • Prisutnost kontrola
  • Postojanje obaveznih polja
  • Dvostruke vrijednosti
  • Postojanje limita

Pored analitičkih metoda, IDEA evidentira i sve faze revizorskog rada tako da revizor uvijek može dokumentirati provedene aktivnosti.