Primjena

Jedinstveno rješenje za pohranu zaporki privilegiranih korisničkih računa.

Secret Server se primjenjuje u svim situacijama u kojima je neophodan pristup sustavim korištenjem privilegiranih pristupnih prava. Takva prava se odnose na sistemske administratore, root korisnička prava, administratore mrežne opreme, database administratore… Osobito su važna primjene u situacijama kada više korisnika moraju dijeliti zajednička pristupna prava, a naročito kada sustavima pristupaju djelatnici vanjskih pružatelja usluga. Secret Server se može primjenjivati i u slučajevima servisnih pristupnih računa ili računa ugrađenih u aplikacije.