Primjena

IDEA se primjenjuje u svim fazama revizorskog rada, no primjena ovog softvera može biti i šira: u informacijskoj sigurnosti, „Fraud management-u“, informacijskim tehnologijama

IDEA omogućuje čitanje, prikaz, analizu, testiranje, uzorkovanje i ekstrakciju podataka s, doslovno, bilo kojeg računalnog izvora – od osobnih računala pa do mainframe okruženja i kompleksnih "enterprise" aplikacija (uključujući i format koji je predviđen za ispis kao što je pdf ili ispis usmjeren u datoteke).
 
Osnovne namjene ovog alata mogu se opisati u slijedećim točkama:

  • Otkrivanje prijevara (Fraud detection)
  • Prepoznavanje manipulacije u podacima
  • Otkrivanje nekompletnih transakcija
  • Otkrivanje nehotičnih pogrešaka
  • Testiranje aplikacijskihkontrola
  • Kontinuirani monitoring internih kontrola
  • Testiranje općih kontrola IS-a
  • Uzorkovanje podataka
  • Naknadna kalkulacija nad poslovnim podacima

Pored ovih primjena, treba spomenuti i mogućnost utvrđivanja nedostataka koji se odnose na učinkovitost i djelotvornost samih poslovnih procesa.