O imenu

Riječ borea pripada jadranskoj pomorskoj tradiciji.

To je naziv koji se do sredine 17. stoljeća koristio za sjeverni vjetar, a danas se više ne koristi. Zamijenio ga je naziv tramuntana odnosno tramontana.

Borea je, ujedno, na ružama vjetrova do tog vremena označavala sjeverni smjer, a kompasi naših brodova u Jadranu pokazivali su strane svijeta koristeći ružu vjetrova sa 8 glavnih vjetrova. Borea je na toj ruži vjetrova bila oznaka sjevera. Tek je u 19. stoljeću ruža vjetrova zamijenjena kompasnom ružom, koja koristi engleske nazive strana svijeta.