Seminar o primjeni programa IDEA

Seminar "Revizorska analiza podataka primjenom programa IDEA" 6. i 7.6.2017.

Borea, ovlašteni partner tvrtke CaseWare Analytics, održava seminar o revizorskoj analizi podataka primjenom programa CaseWare IDEA u Zagrebu 6. i 7.6.2017.

Seminar, koji donosi uvodna znanja o korištenju ovog alata, olakšati će polaznicima razumijevanje glavnih svojstava i funkcija softvera IDEA, te pružiti razumijevanje u primjenu analitičkih tehnika u svakodnevnim revizorskim aktivnostima. Seminar uključuje i praktične vježbe na kojima će se obraditi poslovni podaci i primjeri iz prakse, a polaznici će steći neposredno iskustvo koje će ubrzati primjenu alata IDEA u njihovim poslovnim okruženjima.

Dvodnevna edukacije o osnovnim funkcijama softvera IDEA je namijenjena svim korisnicima ovog softvera, ali i svima koji se žele upoznati s tehnikama revizije upotrebom CAATT alata. Pokriva sve komponente koje su neophodne za primjeren izbor funkcija i tehnike korištenja softvera, te za njegovu primjenu u postupku revizije.

Preuzmite brošuru i prijavnicu za seminar.