Dubinski pogled u sigurnost vaših informacijskih sustava

Priprema

Prijenos znanja i savjeti za stvarnu informatičku sigurnost:

Eksternalizacija CISO funkcije

Upravljanje IT rizicima

Priprema za incidentne situacije

saznajte više

Provjera

Pronađite rupe u vašem sustavu prije napadača, ma gdje oni bili:

Penetracijska testiranja i provjere web aplikacija

Provjera interne računalne sigurnosti

Revizija informacijskih sustava

saznajte više

Odgovor

Otkrijte uzroke i spriječite eskalaciju sigurnosnih incidenata:

Tko? Kada? Kako?

Računalna forenzika

Rješavanje računalnih incidenata

Otkrivanje računalnih prijevara

saznajte više

QualysGuard logo

Upravljanje računalnim ranjivostima kao Saas usluga

Analitički softver za revizore

Upravljanje privilegiranim korisničkim računima

Novosti i zanimljivosti